Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Kupující spotřebitel:
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Jméno:                  _______________________________________________________

Adresa:                  _______________________________________________________

Telefon:                 _______________________________________________________

E-mail:                  _______________________________________________________

 

Prodávající:           ihračkářství s.r.o., IČ: 02768411, Žatčany 43, 664 53 Žatčany

 

Datum prodeje (dle prodejního dokladu):                          _____________________
Číslo prodejního dokladu (faktury nebo prodejky):           _____________________
Číslo objednávky:                                                           _____________________

Označení vráceného zboží (dle objednávky nebo prodejního dokladu):

 

   ______________________________________________________________________

 

Důvod vrácení zboží:

Zboží může být vráceno i bez udání důvodu.

 

            Zboží je nefunkční        Zboží mi nevyhovuje         Našel/našla jsem levnější              

 

            Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:

           

            __________________________________________________________________                    

            Jiný důvod/Bez udání důvodu

 

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

_______________________________ / ____________

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Zboží zašlete nebo doručte na adresu ihračkářství s.r.o., Žatčany 43, 664 53 Žatčany.

 

 

 

 

 

 

___________________________________    __________________________________       

Datum a podpis kupujícího spotřebitele                       Datum a podpis prodávajícího

Hodnocení obchodu na Zboží.cz